SERVIS

Provozuschopnost obchodních aplikací zákazníka souvisí s dostupností datových sítí a  spolehlivostí instalovaných komunikačních technologií. Nabídka servisních služeb je odstupňována v širokém spektru časové odezvy po nahlášení požadavku na  provedení servisního zásahu. V případě požadavku garance dostupnosti technologie v konkrétním časovém intervalu (definována maximální přípustná doba výpadku pro kritické aplikace) se jedná o servisní služby s garantovanou dobou opravy v  místě instalace do 4 h / 8 h / 12 h / 24 h / 48 h. V případě nižších nároků na  dostupnost technologie (pro méně kritické aplikace) jsou to servisní služby s  garantovanou dobou odezvy v místě instalace do 4 h / 8 h / 12 h / 24 h / 48 h.

Při řešení komplexních služeb přes více oblastí, pro zákazníky s rozsáhlejší infrastrukturou a při uzavření dlouhodobého servisního kontraktu nabízíme zákazníkům speciální projektové slevy na poskytované servisní služby.

Sítě LAN -  metalická a optická kabeláž

 • havarijní servis s odezvou již od 4 h v místě instalace
 • havarijní servis s garantovanou dobou opravy / náhradou vadného zařízení - již od 4 h v místě instalace
 • proaktivní služby LAN - preventivní prohlídky, náhodné proměření vybraných optických tras a metalických rozvodů, kontrola aktivních prvků (switche, HUBy, médiakonvertory, repeatery), vzdálený dohled a monitoring aktivních prvků, upgrade firmware a  oper. systémů aktivních prvků (Cisco IOS atd.)
 • konzultační služby LAN / aktivní prvky

Sítě WAN

 • havarijní servis s odezvou již od 4 h v místě instalace
 • havarijní servis s garantovanou dobou opravy / náhradou vadného zařízení - již od 4 h v místě instalace
 • proaktivní služby WAN - preventivní prohlídky, kontrola aktivních prvků (routery) vzdálený dohled a monitoring aktivních prvků, upgrade firmware a oper. systémů routerů (Cisco IOS atd.)
 • vzdálený dohled a monitoring firewallů (Cisco PIX Firewall, IOS Firewall, Linux firewall atd.), instalace updatů a patchů
Bezdrátové sítě
 • havarijní servis s odezvou již od 4 h v místě instalace
 • havarijní servis s garantovanou dobou opravy / náhradou vadného zařízení - již od 4 h v místě instalace
 • proaktivní služby v oblasti bezdrátových sítí - preventivní prohlídky, kontrola aktivních prvků (Bridge, Access Pointy, Client adaptéry) a  pasivních prvků (antény, kabeláž), upgrade firmware aktivních prvků

Servery

 • havarijní servis s odezvou již od 4 h v místě instalace
 • havarijní servis s garantovanou dobou opravy / náhradou vadného zařízení - již od 4 h v místě instalace
 • proaktivní služby v oblasti serverů - preventivní prohlídky serverů a  periferií (zálohovací mechaniky, záložní zdroje UPS atd.), vzdálený dohled a monitoring serverů, upgrade firmware a driverů
 • kontrola obnovení zálohy z pásky, vyčištění páskové mechaniky

 Síťové operační systémy

 • havarijní servis s odezvou již od 4 h v místě instalace
 • proaktivní služby v oblasti operačních systémů - administrátorská kontrola logů, vzdálený dohled a  monitoring serverů, instalace patchů
 • instalace a konfigurace síťových operačních systémů (Windows NT/2000/2003, NetWare, Linux,   
 • upgrade síťových operačních systémů

Počítače PC

 • havarijní servis s odezvou již od 4 h v místě instalace
 • havarijní servis s garantovanou dobou opravy / náhradou vadného zařízení - již od 4 h v místě instalace
 • proaktivní služby v oblasti PC - preventivní prohlídky PC, upgrade firmware a  driverů, instalace bezpečnostních patchů doporučených výrobcem desktopových operačních systémů
NAVRHUJEME A REALIZUJEME POČÍTAČOVÉ SÍTĚ
DODÁVÁME SWITCHE, ROUTERY WI-FI KOMPONENTY, MODEMY
NASTAVÍME FIREWALL, NAT, VPN, IPv4 i IPv6
METALICKÉ, OPTICKÉ I WI-FI SÍTĚ
KONFIGURUJEME SERVERY LINUX I WINDOWS
MONITORUJEME A SERVISUJEME SÍTĚ, POČÍTAČE I PERIFERIE
© 1993 - 2020 DIGITAL SERVICE s.r.o.