SÍTĚ

Společnost Digital service s.r.o. nabízí širokou paletu služeb pro zajištění vysoké dostupnosti Vašich datových sítí a instalovaných komunikačních technologií. Nabídka pokrývá oblasti od kabelážních systémů sítí LAN, aktivních prvků LAN / WAN, přes servery, zálohovací zařízení, síťové operační systémy až  po koncové stanice.

Součástí nabídky je i poradenská služba hot-line 24 hodin denně x 7dní v týdnu x 365 dní v roce.

Analýza LAN

Společnost Digital service Vám nabízí služby v oblasti analýzy sítí LAN. Především se jedná o  zmapování topologie sítě LAN (základní analýza), jejichž úkolem je zjištění základních problémů na síti LAN. Při zjištění výraznějších nesrovnalostí a  problémů v síti doporučujeme následné provedení hloubkové problémové analýzy.

Zmapování topologie slouží jako úvodní krok, kterým provedeme:

 • zjištění zapojení instalovaných aktivních prvků v síti LAN
 • identifikaci aktivních prvků (switche, routery)
 • identifikaci uzlů (počítače, servery)
 • zjištění základních provozních problémů sítě LAN
 • zjištění nekoncepčního zapojení sítě LAN
 • vykreslení topologické mapy LAN

Po provedení zmapování topologie sítě LAN obdrží zákazník:

 • protokoly s informativním komentářem ke zjištěným problémům
 • na základě zjištěných výsledků předložíme (na přání zákazníka) návrh doporučených nápravných opatření

"Problémová analýza sítě LAN" řeší problémy mezi dvěma nebo více entitami (typicky PC a servery).

V rámci ní je provedeno:

 • zmapování topologie sítě LAN, v níž bude problémová analýza provedena
 • minimálně 24-hodinové měření reprezentativního dne - sběr dat
 • analýza dat získaných při provedeném měření
 • zpracování výsledků ve formě protokolu včetně komentáře a grafických výstupů pro jednotlivé vrstvy   OSI modelu
 • návrh opatření vedoucích k odstranění problémů
 • aktualizace výkresové dokumentace podle skutečného zjištěného stavu topologie LAN
 • po aplikaci nápravných opatření doporučujeme provést srovnávací analýzu, t.j. zjištění účinnosti   provedených opatření, srovnání s předcházejícím stavem LAN
NAVRHUJEME A REALIZUJEME POČÍTAČOVÉ SÍTĚ
DODÁVÁME SWITCHE, ROUTERY WI-FI KOMPONENTY, MODEMY
NASTAVÍME FIREWALL, NAT, VPN, IPv4 i IPv6
METALICKÉ, OPTICKÉ I WI-FI SÍTĚ
KONFIGURUJEME SERVERY LINUX I WINDOWS
MONITORUJEME A SERVISUJEME SÍTĚ, POČÍTAČE I PERIFERIE
© 1993 - 2020 DIGITAL SERVICE s.r.o.